Viziunea şcolii


Şcoala Gimnazială "Ion Ghica" Iaşi doreşte ca elevii săi să fie capabili să deţină şi să folosească informaţia, să caute şi să găsească soluţii pentru diferite probleme, să-şi imagineze alternative, să accepte viziunile altor culturi ale lumii, să promoveze valori europene specifice pentru societatea democratică.

Şcoala noastră asigură calitatea procesului didactic, printr-o continuă reflexie asupra actului de predare, învăţare şi evaluare, printr-un efort de găsire a unor soluţii creative pentru educaţia prezentă şi viitoare.
Managementul şcolii se bazează pe transparenţă, profesionalism, responsabilitate şi eficienţă, creând un climat deschis şi stimulativ atât pentru profesori cât şi pentru elevi, bazându-se pe cooperare, respect şi ajutor reciproc.

Misiunea şcolii


Misiunea Şcolii Gimnaziale "Ion Ghica" Iaşi este aceea de a oferi progres pentru toţi elevii, şanse egale pentru toată lumea şi o dezvoltare permanentă a procesului de învăţământ.
 • Scoala

  Foto şcoală

 • Scoala

  Şcoală europeană

 • Scoala

  Foto şcoală

 • Scoala

  Amplasare

 • Scoala

  Date de contact


"Educaţia trebuie să ţintească a face pe om folositor lui şi societăţii." (Ion Ghica)
 

© 2013 Şcoala Gimnazială "Ion Ghica" Iaşi